ATT INVESTERA I SIN PERSONAL ÄR ATT INVESTERA I FÖRETAGET

Det finns många fördelar med att chefer och medarbetare i ett företag blir coachade. De som blir coachade kommer att:

– fokusera på vilka deras och företagets mål är

– få nya idéer, hitta lösningar på utmaningar och ta ansvar för sin egen utveckling

– ökar effektiviteten och motivationen hos dem.

Målet är att ha självständiga och lösningsfokuserade medarbetare med stort självledarskap som hittar lösningar och tar beslut i enlighet med företagets mål.

Coachningsprogram

I coachningen arbetar jag enligt GROW-modellen där vi kartlägger klientens mål, ser hur nuläget är, vilka alternativ finns det att ta sig till målet och hur klienten ska gå tillväga och vilka/vad finns som stöd. Vi tar även reda på vilka styrkor klienten har och hur dessa ska användas på bästa sätt. 

Jag kommer att lyssna, ställa frågor (ibland tuffa), bekräfta, utmana, uppmuntra, stötta och ge feedback. Med hjälp av mina coachande frågor kommer klienten att själv komma på lösningar på sina utmaningar, vilket är nödvändigt då det är klienten som ska utvecklas. För att få resultat av coachningen behövs kontinuitet och tid. Coachen och klienten behöver arbeta tillsammans en längre tid.

Kontakta mig för vidare diskussion om era önskemål.

 

Omställning/ kompetensinventering

Är ert företag på väg in i en omställning? Då kan jag hjälpa medarbetarna att hitta en väg framåt till nya mål. Utvecklas ert företag framåt och personalen behöver kompetensutvecklas för att ni ska nå era mål?

Funderar ni på ifall er personal har tillräckligt med kompetens för att hjälpa er nå era mål? Jag kan hjälpa er säkerställa att er kompetensförsörjning är säkrad för framtiden och utvecklas med ert företag.

 

Vem är jag?

Jag är ACC-certifierad affärscoach genom Solid Affärscoachning som är ackrediterade av International Coach Federation (ICF). Att vara certifierad innebär att jag har blivit granskad av ICF i mitt arbete som coach och det är en kvalitetsstämpel på min coachning.

Jag arbetar enligt ICFs etiska riktlinjer och kärnvärden.

KARRIÄRVÄXLING FÖR MEDARBETARE

Coachningen inleds med ett samtal om medarbetarens styrkor, potential och mål. Därefter följer samtal med frågor, övningar och olika verktyg för att finna vägen till de mål medarbetaren har identifierat. Vi anpassar samtalsfrekvensen efter medarbetarens behov.

Som hjälp och stöd får medarbetaren skriftliga verktyg att arbeta med mellan våra samtal.

Vi går även igenom deras CV, arbetar med teknik för att skriva personliga brev och formulera deras LinkedIn-profil.

Förutom de ordinarie samtalen ingår akutsamtal på 10 minuter; exempelvis peppning inför en viktig intervju. Medarbetaren får också stöd och svar på sina frågor via mail under den tid vi arbetar tillsammans.

Coachningen sker online eller per telefon och om det önskas personliga möten är det fullt möjligt.

Välkommen med din förfrågan nedan eller ring mig på 070-656 02 45.

UTVECKLINGSCOACHNING FÖR MEDARBETARE / CHEF

Har ni en chef eller medarbetare som vill utveckla sitt personliga ledarskap på arbetsplatsen? Vi börjar med ett målsättande samtal för att veta var medarbetaren vill nå.

Ett vanligt upplägg är att jag sen träffar medarbetaren under 6–8 månader, ungefär var fjärde vecka; deras behov avgör frekvensen. Under coachningens gång får de övningar och verktyg för deras personliga utveckling och jag finns alltid tillgänglig för dem via mejl eller telefon när de har frågor eller funderingar.

Välkommen att kontakta mig med förfrågan nedan eller ring mig på 070-656 02 45

Välkommen att kontakta mig med en förfrågan, snabbt och enkelt!

Fyll i formuläret så återkommer jag senast följande vardag.

Mikaela Skantz
Rustbodsgatan 9
724 81 Västerås
070-656 02 45
info@mikaelaskantz.se

14 + 13 =

ICF Sverige

Mikaela Skantz - info@mikaelaskantz.se
Tel: 0706560245