ETT LYCKAT ARBETSLIV BÖRJAR MED ATT SÄTTA DINA MÅL
– OCH ATT HITTA VÄGARNA DIT.

Vet du inte vad du vill arbeta med?

 

Jag anser att alla människor förtjänar att trivas på sitt arbete då vi tillbringar mycket tid på vår arbetsplats. Vissa personer vet redan från att de är barn vad de vill arbeta med när de blir vuxna men vi som inte vet det och som ibland famlar i mörket med var vi ska hitta vår plats, hur ska vi få reda på var vi hör hemma?

Har du tankar som till exempel:

➡️ Jag vill inte arbeta kvar på min nuvarande arbetsplats men vad vill jag egentligen?

➡️ Jag vill studera med vet inte vad jag vill bli

➡️ Vilket spår i min fortsatta karriär ska jag välja?

➡️ Jag har blivit uppsagd, vad ska jag göra nu?

 

Jag som karriärcoach hjälper dig att utveckla nya tankar och få insikter i utmaningar vilket gör att du kommer att upptäcka nya vägar att gå framåt. Du sätter dina mål själv med mig som stöd och vi tar fram en handlingsplan hur du ska nå dem.

Jag har arbetat på Arbetsförmedlingen, inom rekrytering och bemanningsbranschen, och jag har själv erfarenhet av att bli uppsagd två gånger p g a arbetsbrist.

 

Har du utmaningar med stress och att hitta din självkänsla?

 

Har du utmaningar med t ex utmattning, svårigheter att säga nej och sätter dig själv längst ner på prioritetsordningen?

Jag kan hjälpa dig med dessa och många andra utmaningar då jag dels har personlig erfarenhet av utmattning men och dels för att jag har coachat många klienter gällande just det här. Även om du själv sitter på svaren då du känner ditt eget liv bäst, har jag stor förståelse för din situation.

Som konsult till Modern Health (modernhealth.com) har jag även fått specialutbildning till Mental Health Coach vilket gör att jag har fler verktyg att hjälpa dig med.

 

Låt mig hjälpa dig genom att lyssna och ställa rätt frågor så att du kommer framåt i dina tankar!

Ring mig på 070-656 0245

Mejla till: info@mikaelaskantz.se

 

Coachning digitalt, per telefon eller fysiska möten

Som karriärcoach hjälper jag dig att se din nuvarande arbetssituation ur annat perspektiv. Tillsammans formulerar vi frågor som leder fram till de svar som öppnar nya dörrar i ditt medvetande och vägar förbi det du upplever som hinder. På det viset kan du nå din fulla potential och en ny säkerhet. Jag coachar dig på det sätt som passar dig bäst: genom digital coachning, telefonmöten eller genom att vi sitter ner tillsammans.

 

Certifierad coachning genom välbeprövad process

Jag är ACC-certifierad affärscoach via Solid Affärscoachning, som är ackrediterade av ICF, International Coach Federation. Jag använder en väl beprövad process men du får också effektiva och lätthanterliga verktyg om du behöver. Min coachning fungerar lika väl vare sig du är privatperson eller representerar ett företag.

 

Respekt, förtroende och tystnadsplikt

Du kan känna dig fullkomligt trygg i samtalen med mig som din coach. Jag kommer att lyssna, leda dig vidare, hjälpa och stötta. Allt du säger i våra samtal omfattas av min tystnadsplikt.

 

Do you want to be coached in English? Contact me for more information!

ICF Sverige

Mikaela Skantz - info@mikaelaskantz.se
Tel: 0706560245