Välj en sida

ATT INVESTERA I COACHNING FÖR SIG SJÄLV ELLER SIN PERSONAL ÄR ATT INVESTERA I FÖRETAGET

Att få vara med på mina klienters utvecklingsresa och se hur de tar sig an sina utmaningar för att slutligen lyckas, är det som jag älskar med mitt arbete som ledarskapscoach.

Då jag är utbildad affärscoach hjälper jag både dig som är ledare (med och utan personalansvar) eller medarbetare att utvecklas och nå sina mål inom organisationen. Det sker genom samtal där utgångspunkten är att du som klient själv sitter på svaren, men behöver lite hjälp att få fram dem. Du är experten på ditt eget liv!

Att utveckla medarbetares självledarskap leder till att de blir:

✔️ mer engagerade

✔️ mer effektiva

✔️ mer motiverade

✔️ lösningsfokuserade

Allt detta gör att medarbetaren bidrar till att organisationens resultat utvecklas till det bästa.

Coachande ledarskap är det mest framgångsrika ledarskapet och människor som utövar självledarskap blir bättre på att hantera osäkerhet, samarbeta med andra och att sätta gränser mellan jobb och fritid, visar en ny studie.

Vill du ha ett förutsättningslöst samtal om coachning och vad det kan ge just dig och din organisation? Kontakta mig idag för att boka samtalet!

Ring mig på 070-656 0245

Mejla till: info@mikaelaskantz.se

Ledarskapscoachningsprogram – vad innehåller det?

I början av ett coachningssamarbete gör jag en 360-kartläggning med dig som klient för att ha ett underlag att utgå ifrån inför kommande sessioner och målsättning.

Coachningsesssionerna sker enligt GROW-modellen där vi kartlägger dina mål, ser hur nuläget är, vilka alternativ finns det att ta sig till målet och hur du ska gå tillväga och vilka/vad finns som stöd. Vi tar även reda på vilka styrkor du har och hur du kan använda dem på bästa sätt.

Jag kommer att lyssna, ställa frågor (ibland tuffa), bekräfta, utmana, uppmuntra, stötta och ge feedback. Med hjälp av mina coachande frågor kommer du att själv komma på lösningar på sina utmaningar, vilket är nödvändigt då det är du som ska utvecklas. För att få resultat av coachningen behövs kontinuitet och tid. Du och jag behöver arbeta tillsammans en längre tid. 

Utcoachning – att hjälpa en medarbetare vidare i sin karriär

Har du en medarbetare som inte riktigt fungerar på arbetsplatsen? Kanske det blev en felrekrytering? Då kan utcoachning vara ett alternativ för att komma vidare ur en svår situation.

Coachningen inleds med ett samtal om medarbetarens styrkor, potential och mål. Därefter följer samtal med frågor, övningar och olika verktyg för att finna vägen till de mål medarbetaren har identifierat. Som hjälp och stöd får medarbetaren skriftliga verktyg att arbeta med mellan våra samtal.

Vi går även igenom deras CV, arbetar med teknik för att skriva personliga brev och formulera deras LinkedIn-profil.

Förutom de ordinarie samtalen ingår akutsamtal på 10 minuter; exempelvis peppning inför en viktig intervju. Medarbetaren får också stöd och svar på sina frågor via mail under den tid vi arbetar tillsammans.

 

Omställning/ kompetensinventering

Är ert företag på väg in i en omställning? Då kan jag hjälpa medarbetarna att hitta en väg framåt till nya mål. Utvecklas ert företag framåt och personalen behöver kompetensutvecklas för att ni i framtiden ska nå era mål?

Funderar ni på ifall er personal har tillräckligt med kompetens för att hjälpa er nå era mål? Jag kan hjälpa er säkerställa att er kompetensförsörjning är säkrad för framtiden och utvecklas med ert företag.

 

Vem är jag?

Jag är ACC-certifierad affärscoach genom Solid Affärscoachning som är ackrediterade av International Coach Federation (ICF). Att vara certifierad innebär att jag har blivit granskad av ICF i mitt arbete som coach och det är en kvalitetsstämpel på min coachning.

Jag arbetar enligt ICFs etiska riktlinjer och kärnvärden.

ICF Sverige

Mikaela Skantz - info@mikaelaskantz.se
Tel: 0706560245